Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

adurowe
adurowe
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viabylejaka bylejaka

August 02 2017

adurowe


the little dinosaur
adurowe
8545 495c 500
adurowe
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapoppyseed poppyseed
adurowe
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viabylejaka bylejaka
adurowe
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viascorpix scorpix
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viascorpix scorpix
adurowe
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viascorpix scorpix
adurowe
adurowe
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
adurowe
7298 d872 500
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
adurowe
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix
adurowe
0923 90ca
Reposted fromscorpix scorpix
adurowe
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix
adurowe
Reposted fromedson edson viaiblameyou iblameyou
adurowe
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaiblameyou iblameyou

August 01 2017

adurowe
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed

July 29 2017

adurowe
4867 a47c
Reposted fromjestemzero jestemzero viapoppyseed poppyseed
adurowe
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl