Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

adurowe
2679 967e
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viatost tost
9153 3df1 500
adurowe
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viainsanedreamer insanedreamer
adurowe
8466 0495 500
3098 30b2

tberdi:

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.

I Origins (2014)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer

July 20 2017

7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascorpix scorpix
adurowe
Reposted frommefir mefir viathenatuss thenatuss
adurowe
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viathenatuss thenatuss
adurowe
9738 16bc
Reposted fromelvisero elvisero viathenatuss thenatuss
9987 83dc 500
adurowe
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

July 18 2017

adurowe

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viaabstrakcja abstrakcja
adurowe
Reposted fromtwice twice viaabstrakcja abstrakcja
adurowe
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabylejaka bylejaka
adurowe
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viabylejaka bylejaka
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabylejaka bylejaka
adurowe
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viabylejaka bylejaka
adurowe
0025 a0a9
Reposted fromiamstrong iamstrong vialatusek latusek
adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl