Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

adurowe

Jest taki rodzaj kobiet, którym się zawsze zazdrości. Dlatego, że są w świetnym związku, albo świetnie ułożyły sobie życie jako singielki. Dlatego, że mają dobre wykształcenie, albo nie mają wykształcenia, ale bardzo dobrze radzą sobie w sprawach zawodowych. Dlatego, że mają rodziny i skupiły się na dzieciach, albo dlatego, że znalazły pasję i to właśnie w niej się realizują. Dlatego, że trenują i mają wysportowane ciała, albo dlatego, że nic nie trenują, a mimo to mają smukłe, piękne sylwetki. Dlatego, że potrafią zrobić świetny makijaż i wyglądać jak milion dolarów, albo dlatego, że wyglądają cudownie bez makijażu. Dlatego, że mają dookoła siebie tłum ludzi i są uwielbiane, albo dlatego, że kochają samotność i czują się po prostu dobrze same ze sobą. Te kobiety zazwyczaj mają prze*ebane w życiu. One tak naprawdę nie mają więcej niż inni. Wręcz przeciwnie. Te kobiety prawdopodobnie przeszły w życiu przez piekło, dlatego przestały narzekać i skupiły się na łapaniu pięknych chwil i pięknych uczuć. Im tak naprawdę nie zazdrości się tego co mają. Tylko tego jak potrafią to wykorzystać. A potrafią. Bo nauczyły się cieszyć tym, co przynosi im życie. Zbudowały swój świat na pobojowisku. Stworzyły imperium szczęścia, na swojej prywatnej katastrofie. To przeszłość sprawiła, że są silne. I tę siłę wykorzystują, żeby walczyć o każdy piękny dzień.

— Aleksandra Steć
adurowe
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathenatuss thenatuss
adurowe
1636 d166 500
Reposted fromFienrira Fienrira viathenatuss thenatuss
adurowe
adurowe
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viathenatuss thenatuss
adurowe
adurowe
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiscodance discodance
adurowe
0768 17ea 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
adurowe
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
adurowe
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
adurowe
adurowe
2182 a44a
Reposted fromperfectsense perfectsense viapimpmyheart pimpmyheart
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viabrzoskvinia brzoskvinia
adurowe
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabrzoskvinia brzoskvinia
adurowe
3394 5d2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viadifferent different
adurowe
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadifferent different

April 15 2018

8276 4f45 500
Reposted fromjustadream justadream viadiscodance discodance
adurowe
adurowe
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl