Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

6647 2949 500

goyangiiart:

it’s going to rain this week

Reposted fromotahuku otahuku viabrzoskvinia brzoskvinia
adurowe

May 27 2018

adurowe
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
adurowe
Reposted fromelegy elegy viascorpix scorpix
7533 f7a8
Reposted frompadmasam padmasam viainsanedreamer insanedreamer
1875 a670 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer

May 23 2018

adurowe
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
adurowe
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viapimpmyheart pimpmyheart
adurowe

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
adurowe

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz
Reposted fromizvi izvi viapimpmyheart pimpmyheart
adurowe
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viapimpmyheart pimpmyheart
4077 3710
Reposted fromSkydelan Skydelan viafakingkrejzi fakingkrejzi
adurowe
9213 e254
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viascorpix scorpix
adurowe
adurowe
"W pewnym wieku" spotykając ciekawego faceta zaczynasz się modlić w duchu "proszę, nie okaż się popaprańcem". Bo wygląda to zbyt obiecująco żeby mogło być prawdziwe. Ale w gruncie rzeczy lubisz ludzi, nawet popaprańcow, sama jesteś ciekawym przypadkiem, więc chociaż się nie boisz. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viadifferent different
adurowe
8491 1afb
adurowe
adurowe
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadifferent different
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl