Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

adurowe
3746 a5cd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasweetchocolate sweetchocolate
adurowe
x
Reposted fromweheartit weheartit viasweetchocolate sweetchocolate
2356 711c

Bed of lies

Reposted frommyry myry viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
adurowe
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viabylejaka bylejaka
adurowe
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viatost tost
adurowe
1495 5f7f
Reposted fromsnowlake snowlake viatost tost
adurowe
Reposted fromshakeme shakeme viaiblameyou iblameyou

March 20 2017

adurowe
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
adurowe
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadifferent different
adurowe
8412 60de 500
Reposted fromcorvax corvax viadiedrunk diedrunk
5707 e76d 500
adurowe
3553 4bee
Reposted frommisza misza viabylejaka bylejaka
adurowe
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
adurowe
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru vialabellavita labellavita
adurowe
1158 ad91 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viaiblameyou iblameyou

March 14 2017

adurowe
4726 7774
Reposted fromtost tost
adurowe
Reposted fromjasminum jasminum viatost tost
adurowe
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viatost tost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl