Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

adurowe
6995 fd01
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viascorpix scorpix
adurowe
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viathenatuss thenatuss
adurowe
2775 ba89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathenatuss thenatuss
1653 f6f5
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viabylejaka bylejaka
1212 df38 500

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viabrzoskvinia brzoskvinia
adurowe
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathenatuss thenatuss
adurowe
8845 2357
Reposted fromindigestible indigestible viathenatuss thenatuss
adurowe
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadifferent different
adurowe
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viamisspandora misspandora

December 27 2017

4223 9002
Reposted fromSkydelan Skydelan vialikeknives likeknives
adurowe
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viabylejaka bylejaka
adurowe
adurowe
0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viabylejaka bylejaka
adurowe
3454 2f75 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou

December 17 2017

adurowe
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viascorpix scorpix
adurowe
6909 13d6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viascorpix scorpix
adurowe
Nie można wszystkich uszczęśliwiać bez końca.
adurowe
Zawsze rób to, czego się boisz.
— Bandslam
Reposted fromhouseofpain houseofpain viascorpix scorpix
adurowe
7816 456b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisery misery
adurowe
6065 2436
Reposted fromlaters laters viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl