Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

adurowe
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabylejaka bylejaka
adurowe
4642 7a38
Reposted fromrisky risky viasweetchocolate sweetchocolate
adurowe
adurowe
5502 337d 500
adurowe
9226 7113
adurowe

August 14 2017

adurowe
3720 81f8

words-fucking-hurt-cunt:

its the realization in his eyes after, that he realizes he’s actually not. it breaks my heart.

Reposted fromapatyczna apatyczna viabylejaka bylejaka
adurowe
Reposted frombluuu bluuu viabylejaka bylejaka
adurowe
Zawsze twierdziłem, że wkurwiona kobieta może więcej.
— Kuba Wojewódzki
Reposted frommemyself memyself viathenatuss thenatuss
adurowe
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
adurowe
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

adurowe
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaesperance esperance
adurowe

August 11 2017

adurowe
5587 1eab
adurowe
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viapoppyseed poppyseed
adurowe
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viapoppyseed poppyseed
adurowe
1581 bf48 500
adurowe
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viapoppyseed poppyseed
adurowe
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl